Každý žák od nás obdrží zdarma iPad pro školu i domov!! Zápis a den otevřených dveří.

Zápisy do 1. třídy již proběhly. Individuální zápisy si můžete domluvit s manažerkou základní školy Ing. Lindou Foltýnovou, DiS. na telefonním čísle +420 733 651 644 nebo emailu skola@prigo.cz.

Den otevřených dveří již proběhl.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.
Připravili jsme si pro vás virtuální prohlídku školy.

Každý žák základní školy obdrží, stejně jako jejich učitelé, iPad. Konečně tak budeme moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka/rodiče za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO