Základní škola PRIGO Frenštát pod Radhoštěm

Výuka probíhá ve dvou našich školách. Jedná se o velmi dobře vybavené třídy, které se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm ve známé školské čtvrti, na ulici Mariánská 252 a Tyršova 1053. Výuka probíhá v nadstandardně vybavených prostorách ve velmi příjemném prostředí. Zajištěn je individuální přístup v malých skupinkách dětí.

Studium na Základní škole PRIGO probíhá ve velmi přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků. 

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi, a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě. V prvních třech ročnících je hodnocení pouze slovní, což umožňuje nestresující přístup k dětem. Učíme se pracovat s chybou, kterou pokládáme za výzvu a prostor k možnému pokroku a posunu. S rodiči je škola v blízkém, respektujícím a otevřeném kontaktu a formou zaheslovaných vstupů se rodiče pravidelně seznamují s plánovanými akcemi, aktualitami a fotodokumentací z třídního a školního života.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Nově jsou ve třídách instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky a iPady s Apple Pencil. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti.

Podstatnou součástí výuky jsou v rámci školného hrazené i sportovní aktivity – probíhá plavecký i lyžařský kurz, lekce na kolečkových i ledních bruslích či golfovém hřišti, výlety a exkurze do okolí, světa techniky, galerií, muzeí, knihovny, na farmy a zámky, které slouží jako důležitý edukační nástroj. Během školního roku nezapomínáme ani na třídní narozeninové oslavy.

Přijďte se k nám podívat. Tuto možnost využívají jak rodiče z řad možných zájemců, tak i stávající rodiče. Vždy vás rádi uvidíme. Školu školou dělají právě lidé – žáci, učitelé a rodiče. Bez žádné z těchto skupin a individualit by to nešlo.

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme SMART školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Od září 2021 bude na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Všichni stávající i noví žáci PRIGO mateřské školy nebo PRIGO základní školy, stejně jako jejich učitelé, obdrží iPad. Obě tyto školy tak budou plně vybaveny. Konečně tak budeme moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO