Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO

Po skončení ZŠ můžete u nás dále studovat 8leté, 6leté a 4leté obory na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo na Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO. Nabízíme také několik dalších oborů na Střední škole PRIGO (Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Mezinárodní obchodní akademie, Ekonomika a podnikání ve sportu).

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO poskytuje vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou jazykových a humanitních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezinárodní maturitu (IB). Jedná se o fakultní školu Právnické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Každý nově nastupující student obdrží iPad zdarma pro výuku i domov.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy nebo si můžete prohlédnout gymnázium očima studentů.
Připravili jsme si pro vás virtuální prohlídku školy.