Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Po skončení ZŠ můžete u nás dále studovat 8leté, 6leté a 4leté obory na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo na Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO. Nabízíme také několik dalších oborů na Střední škole PRIGO (Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Mezinárodní obchodní akademie, Ekonomika a podnikání ve sportu).

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO poskytuje vzdělání v moderním kampusu v Ostravě se špičkovým vybavením, laboratořemi a botanickou zahradou. Nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia. Jako jedna z mála škol má povolenou výuku některých předmětů v anglickém nebo německém jazyce (bilingvní výuka), což se odrazí i na výročním vysvědčení. Zaměřuje se na přírodovědnou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými fakultami ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje s lékařskou fakultou na projektu vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze a také fakultní školu Ostravské univerzity. Každý nově nastupující student obdrží iPad zdarma pro výuku i domov.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy nebo si můžete prohlédnout gymnázium očima studentů.
Připravili jsme si pro vás virtuální prohlídku školy.