Talentované děti

Základní škola PRIGO se letos loučila s některými svými absolventy prvního stupně. A byl to odchod opravdu na úrovni. Všichni tři naši žáci, kteří se účastnili přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, byli velmi úspěšní a umístili se na své škole vždy na 1. místě v pořadí přijatých uchazečů. Moc jim gratulujeme a přejeme další úspěšné studium!!!

Úspěch našich žáků je pro nás potěšující i pro to, že se zaměřujeme také na děti, kterým bylo diagnostikováno mimořádné nadání. Klíčovým úkolem naší základní školy je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Naším záměrem je zejména rozvoj schopností těchto mimořádně nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. Základní škola PRIGO klade velký důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost. Klíčem naší práce s dětmi jsou malé kolektivy. Garantujeme malé studijní skupiny, a to přesto, že zájem o naši základní školu vysoce překračuje naše kapacity. Individuální přístup v málo početných kolektivech považujeme za zásadní. Hodnocení dětí je v prvních třech třídách pouze slovní, a teprve ve vyšších ročnících přecházíme pomalu na standardní hodnocení pomocí známek tak, abychom etablovali děti na středoškolské prostředí.