Základní škola PRIGO

Soukromá základní škola PRIGO v Ostravě je součástí skupiny škol PRIGO zahrnující zejména osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium, stejně jako několik mateřských školek a mnoho dalších škol na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Školy PRIGO vstoupily v minulém roce do druhého čtvrtletí své existence. Důležitým se jeví zaměření na tolik potřebnou výuku angličtiny a dalších jazyků. Jako jedna z mála škol má naše základní škola v Ostravě oprávnění vyučovat některé předměty v angličtině (bilingvní základní škola), což se odrazí i na vysvědčení žáků. Součástí našich škol je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zapsána v rejstříku škol. Zde se jedná o vrchol certifikace každé jazykové školy. PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších. Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je ale zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od předškolních let až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT.

Kromě vhodných prostor, jsou individuální přístup a kvalita výuky zajišťovány velmi dobře honorovanými pedagogy, což nám umožní poskytnout žákům to nejlepší vzdělání a zajistit skutečný rozvoj osobnosti a později přípravu na středoškolské studium. Výhodou vzdělání na Základní škole PRIGO jsou také dvě velmi významné skutečnosti. Vzhledem ke zkušenosti s provozováním mateřských škol, z nichž se děti mohou také zapsat ke studiu na základní škole, umíme zajistit nestresující přechod k povinné školní docházce.

Po skončení základní školy, popřípadě i v průběhu studia na ní, se může žák přihlásit ke studiu 8letého, 6letého, 4letého oboru na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO anebo ke studiu jednoho z oborů na Střední škole PRIGO v Ostravě, čímž je zajištěn také nenásilný přístup ke středoškolskému studiu. Obě střední školy spolupracují s mnoha vysokými školami a jejich pedagogy, což umožní relativně bezproblémový přechod na studium vysokoškolské.

Školy PRIGO tedy vaše ratolesti mohou provázet od předškolních let až po vysokoškolské studium.

Virtuální prohlídka školy v Ostravě

Průvodce základní školou

Průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO

Projekty

Podívejte se jak to u nás vypadá na našich gymnáziích