Příspěvek

Standardní výše příspěvku rodičů na ZŠ PRIGO činí 9900 Kč/měsíc (12 měsíců). Zahrnuje docházku do základní školy včetně družiny s rozšířenou otevírací dobou a individualizovaným přístupem ve třídě (malé studijní skupinky), za pomocí nadstandardního počtu pedagogů. Dále zahrnuje jazykovou výuku, specializované kroužky každý den (přírodovědný a vědecký kroužek, kroužek logiky a etiky, výtvarný kroužek, hudební kroužek, jazykový kroužek a pohybový kroužek). Zahrnuje úhradu cestovného a vstupného na pravidelné akce (kulturní akce, výstavy, přírodovědné akce), úhradu lyžařského kurzu, bruslařského kurzu v létě i zimě, tenisového a plaveckého kurzu a dalších kurzů. Součástí je také pořádání narozeninových oslav a jiných aktivit. V rámci uvedeného příspěvku pak jsou zahrnuty pravidelné několikadenní pobyty dětí v relaxačních a lázeňských zařízeních v přilehlých horských střediscích.

Součástí příspěvku je platba obědů každý den a jiného občerstvení na všech akcích. Dále příspěvek zahrnuje veškeré nadstandardní učebnice, sešity, kancelářské vybavení pro vaše děti. Vaše dítě bude mít k dispozici pravidelné návštěvy psychologa, logopeda a služby vysokoškolského centra CEMNAS, které je členem skupiny PRIGO, a soustřeďuje se na práci s mimořádně nadanými jedinci.

Žádné další platby spojené s námi pořádanými aktivitami a s docházkou do naší soukromé školy nebudou vyžadovány. Nabízíme služby ALL INCLUSIVE zahrnující v uvedeném příspěvku veškeré výdaje. Vaše dítě získá po celou školní docházku (5 let) českou i rozšířenou jazykovou výuku – i s výukou některých předmětů v cizím jazyce – a individuální přístup ve škole podporující vztah k přírodě a technice.

Orientační struktura využití příspěvku rodičů je následující:

2990 Kč/měsíc Školné zahrnující individualizovanou možnost organizace (malé studijní skupinky) ve třídě, možnost specializovaného učitele angličtiny, psychologa, logopeda, pracovníka centra s nadanými dětmi apod.
1990 Kč/měsíc Specializované kroužky a družina (přírodovědný a vědecký, kroužek logiky a etiky, výtvarný kroužek, hudební kroužek, jazykový kroužek a pohybový kroužek)
990 Kč/měsíc Stravné (obědy, specializované akce)
990 Kč/měsíc Kulturní akce a výstavy, přírodovědné akce
1990 Kč/měsíc Speciální kurzy (lyžařský, plavecký, tenisový, letní a zimní bruslařský, externí pobytové akce a jiné)
950 Kč/měsíc Ostatní výdaje (kancelářský materiál, nadstandardní výukové materiály, apod.)

S ohledem na zajištění organizace a efektivity fungování základní školy, není možno hradit pouze některé z uvedených částí příspěvku rodičů.

Díky finančnímu příspěvku rodičů můžeme zajistit vysoce individuální přístup v malých skupinkách dětí, kvalitní jazykovou výuku, výborné prostředí a moderní technické vybavení. To nám umožní soustředit se také na rozvoj nadání talentovaných dětí. Naši pedagogové jsou velmi dobře honorováni a jejich plat je nadprůměrný. Spokojenost a kvalita pedagoga se pak projeví ve spokojenosti a rozvoji dětí. Případné další studium na osmiletém, šestiletém nebo čtyřletém gymnáziu PRIGO nepodléhá pro žáky Základní školy PRIGO žádným poplatkům a školné je nulové. Každý žák obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně. Uvedené benefity platí také při studiu na partnerské Střední škole PRIGO.